top of page
Ondergronds van Linkeroever naar 't Stad

Dromen van Napoleon, even onder de Schelde gaan en de mooiste postkaart van de Scheldestad. We vergeten vaak dat Linkeroever pas halfweg de jaren vijftig geürbaniseerd werd. Daarvoor was sprake van een Vlaamsch Hoofd, het Sint Anna Strand en de Borgerweertpolder. Sommigen kennen de naam van het kamp Top Hat en bijna niemand weet dat Le Corbusier plannen indiende voor een futuristische stad. En dan is er die prachtige Art Deco tunnel; op een zestal minuten stappen ben je in het Centrum. We doen dat samen en ontdekken de gaaf gebleven technische infrastructuur.

Ondergronds van Linkeroever naar 't Stad

Startplaats:

Frederik van Eedenplein voor het tunnelgebouw

bottom of page