top of page
Van boeken en Jezuïeten

We genieten van het idyllische Hendrik Conscienceplein en maken kennis met de man die zijn volk leerde lezen. Maar lang voor Conscience hebben Jezuïeten hun stempel op dit plein gedrukt. Hiervan zoeken we sporen in de gevel van de Carolus Borromeuskerk en de prachtige aanpalende gebouwen en maken we kennis met een wel heel speciale bibliotheek. We zoeken naar een kaartspel en ontdekken waarom hier geen auto's rijden.

Van boeken en Jezuïeten

Startplaats:

Conscienceplein, thv. beeld H. Concscience

bottom of page